Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher e. V.

Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete

AKuFF

 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

 

 

Alulírott

 

neve: ……………………………………...… leánykori neve: ……………………………...

 

születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………...

 

foglalkozása: ……………………………...………………………………………………….

 

anyja neve: …………………………………………………………………………………...

 

lakhelye: ……………………………………………………………………………………...

 

telefonszáma: ……………………..…………..… (munkahelyi tel:…….……….……….)

 

mobiltelefon: …………………………………………………………………………………

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………..

 

felvételemet kérem az Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher (Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete) tagjai sorába.

 

Kijelentem, hogy az egyesület alapszabályának rendelkezéseit elfogadom.

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataim, valamint a mellékelt kutatott családnevek-települések, kutatási segédanyagok, művek jegyzéke az egyesület kiadványaiban, nyilvántartásaiban (időszaki lap, internetes honlap, AKuFF-címjegyzék, AKdFF-tagjegzék stb.) megjelenhetnek.

 

Dátum: ……………………………….

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                                                   aláírás

 

Visszaküldendő postai úton a következő címre:

 

AKuFF

6500 Baja, Petőfi S. u. 56.

 

Következő oldal          Alapszabály (kérjük a Belépési nyilatkozat hátoldalára nyomtatni)